top of page

ÄLGARNAS DIGITALA
MUSEUM

Klient: Älgarna Härnösand IF   |   2023   |   Utställningsproducent, Arkivarie

Älgarna Härnösand IF är en idrottsförening i Härnösand, Sverige med anor från 1919. Älgarnas Digitala Museum är en samling av fotbollsföremål och arkiv tillhörande fotbollsklubben. 

Älgarnas digitala museum är ett pågående projekt med syfte att dokumentera Idrottsklubbens verksamhet, digitalisera klubbens föremål och samt tillgängliggöra föreningens kulturarv.

PROJEKTET

Älgarnas digitala museum är ett pågående projekt med syfte att dokumentera Idrottsklubbens verksamhet, digitalisera klubbens föremål och samt tillgängliggöra föreningens kulturarv. Webbsidan är under uppbyggnad.

andreas yippie utklipp.jpg
Tidningen ångermanland Andreas Norlén Fotbollskor 72.jpg
bottom of page