top of page
0ed9bf681ce2d243322def7d0d317132.jpg

HAVETS SKATTER
 

Koncept skapat vid Umeå universitet med fokus på problem med klimatförändringar och de globala målen 14 liv under vattnet och 6 rent vatten och sanitet genom ögonen på en liten sjöjungfru och hennes kurerade samling av nyfikna föremål.

Det genomgående temat i utställningen är berättelsen om den lilla sjöjungfrun och de klimatproblem hon i. Inspirerad av Walt Disneys tolkning av den danske författaren Hans Christian Andersens klassiska berättelse, är den lilla sjöjungfrun en samlare av föremål hon hittar i havet och vid stränder. Om än i en något mer uppdaterad och dystopisk tappning låter utställningen besökaren följa sjöjungfruns perspektiv på miljöproblemen i havet.

      Sjöjungfruns kulturhistoriska samling innehåller föremål ur hela den antropocena perioden (ca sent 17–1800-tal till nutid) som människans verksamhet från den industriella revolutionen fram till nu som påverkar jordens klimat, ekosystem och den globala uppvärmningen. Besökaren får uppleva den lilla sjöjungfruns privata samling av föremål curerade ur hennes perspektiv där exempelvis en gaffel fått en ny funktion som kam. Hennes föremålssamling består av allt från tavlor, glas och bestick som hon hittat i gamla skeppsvrak till plast och avfall som dumpats eller läckt ut i havet strödda med pärlor hon hittat i ostron och musslor. Fokuset ligger på livet under vatten men tar oss även med på en resa upp till ytan där hon blickar ut över skräptäckta stränder.

      Utställningskonceptet baserades på det globala målet rent vatten och sanitet för alla. Jag valde det eftersom rent vatten borde vara en självklar rättighet för alla men det är också en nödvändighet och en grundförutsättning för planeten och olika livsformers välmående. Vare sig det gäller människor, djur eller natur är bristen på rent vatten ett globalt problem. Världens energiproduktion och livsmedelsproduktion är beroende av vatten och kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Bristen på vatten drabbar människor som lever i fattigdom samt orsakar en ohälsosam miljö och utsätter människor för risk till sjukdom. Utöver det globala målet har jag arbetat med ledorden hållbarhet, framtid, inspirera och välmående samt med Agenda 2030 i åtanke. De finns närvarande genom utställningen och kulminerar i utställningens programverksamhet.

      Utställningen fokuserar på livet i havet och vattnets betydelse för livet. Utställningen tar besökaren på en resa genom kulturhistoriska föremål som kopplar samman med nutidens klimatproblem. Intentionen med utställningen är att uppmana besökaren att förstå problematiken med föroreningar som exempelvis industrier, avfall, olja och giftutsläpp samt mikroplaster och algblomning.

 

 De globala målen. http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-6-rent-vatten-och-sanitet/

KONCEPTPOSTERS

KONCEPTBILDER

bottom of page