top of page
bg01.png

ANDREAS NORLÉN

Jag är curator och utställningsproducent, som skapar unika visuella koncept med bestående effekt. Nu letar jag efter min nästa möjlighet att skapa förändring.

OM MIG
 

Etnolog, museolog och kultur entreprenör utbildad vid Umeå och Uppsala universitet Jag har ett brinnande intresse för bevarandet och tillgängliggörandet av kultur i olika former. Jag är har två examen inom ämnet och har genom projekt och praktikplatser införskaffat gedigen erfarenhet av utställningsproduktion, dokumenterande och etnologiska intervju insamlingar analys och rapportering, samt utbildad projektledare med inriktning inom kulturella näringar. Jag är redo att arbeta med konkreta projekt direkt på strategisk, administrativ och operativ nivå.

Jag har erfarenhet av planering och administration, samt genomförande. På fritiden driver ett antal projekt som fokuserar kring HBTQ+ frågor och representation, samt etnologisk dokumentation av fotboll i olika former.

ARBETSLIVSERFARENHET
 

Min arbetslivserfarenhet har gett mig en mångsidig bakgrund där jag utvecklat färdigheter som är mycket relevanta för arbete inom museisektorn. Som butiksbiträde och avdelningsansvarig har jag utvecklat en stark förmåga att engagera och kommunicera med människor, vilket är en viktig del av att skapa en givande museiupplevelse. Denna erfarenhet inkluderar kundbemötande både på plats, över telefon och i kundtjänst. Som dekoratör har jag haft möjlighet att utforska och utveckla mina kreativa förmågor, något som direkt kan tillämpas i utformningen av intressanta och engagerande museiutställningar. Min tid som frilansfotograf för Örnsköldsviks Allehanda har ytterligare förstärkt mina visuella och estetiska färdigheter, vilket är viktigt i en museimiljö där presentationerna är centrala och centrala. Erfarenheterna som cafébiträde och informatör på RFSL har också gett mig värdefulla kunskaper i att hantera en bred publik och kommunicera effektivt, vilket är avgörande i ett museum där besökarens upplevelse är i fokus.

KOMPETENSER
 

  • Kreativitet

  • Kritiskt tänkande

  • Ledarskap

UTBILDNING
 

Our customers deserve the highest level of support, and we work tirelessly to maintain those standards. When you choose to work with our team, know that you are consistently choosing quality and excellence. Customer service is at the heart of everything that we do.

ERFARENHET
 

  • Utställningsproduktion & research

  • Arkivering och digitalisering

  • Digital marknadsföring

  • Kommunikations- och informationsinsatser

  • Planering och administration

KONTAKT
 

We are constantly working to improve our offerings and expand upon our technological capabilities. Our expert team of professionals is passionate about developing the most advanced tech on the market. Ready to experience the future? Get in touch.

bottom of page