”En entreprenör är en person som tar en idé för en produkt eller tjänst,

reflekterar över risker och möjligheter, samlar ihop resurser,

planerar och implementerar idén.”

 

 

 

Wikipedia

Android 06 copy.png

SAMMANFATTNING OCH ANALYS